Warning: Creating default object from empty value in /home/nadejdac/public_html/wp-content/themes/babykids/framework/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
Проекти | Sdrujenie "Nadejda-CRD"

ПРОЕКТИ

КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНИ ДЕЙНОСТИ

Банско, България
08.05.2018 - 16.05.2018
Сдружение "Надежда-ЦРД"
Еразъм+, КД1
Ozolnieki, Latvia
08.07.2017 - 15.07.2017
Ozolnieki Municipality
Erasmus+
Трани, Провинция Бат, Италия
12.10.2011 - 17.10.2011
Legambiente Trani
Youth In Action
Област Велико Търново
01.10.2011 - 31.12.2012
Сдружение „Надежда – ЦРД”
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.1.04 „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности”
София, район Ботунец
01.05.2011 - 15.07.2011
Сдружение „Надежда – ЦРД”
Столична програма „Култура”, Приоритет №9 Любителско изкуство и детско творчество
Люксембург
09.10.2010 - 15.10.2010
Конфедерация на португалската общност в Люксембург (CCPL)
Youth In Action
София, район Ботунец
01.05.2010 - 15.07.2010
Столичен център за работа с деца
Столична програма „Култура”, Приоритет №9 Любителско изкуство и детско творчество
Бурглинстер, Люксембург
13.02.2010 - 20.02.2010
Конфедерация на португалската общност в Люксембург (CCPL)
Youth In Action
София, Столична община
05.10.2009 - 04.08.2010
Столичен център за работа с деца
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.2.03 „Да направим училището привлекателно за младите хора”
Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union