Да надникнем в града си

Културен проект

Финансираща програма

Столична програма „Култура”, Приоритет №9 Любителско изкуство и детско творчество

Водеща организация

Столичен център за работа с деца

Място на провеждане

София, район Ботунец

Период на провеждане

01.05.2010 - 15.07.2010

Партньори

Сдружение „Надежда – ЦРД”
Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union