Проект „Making It Easy“

Трани, Провинция Бат, Италия

Раждането на нова област в Южна Италия, Провинция Андриа-Брлета-Трани, където ще се проведе проектът, дава възможност за 4 дни размисъл върху възможностите, предлагани от сътрудничеството между институциите – държавните структури и неправителствените организации с особен акцент върху годишните приоритети на програмата „Младежта в действие” (Youth In Action – YIA): безработицата и младежката мобилност, творчеството, таланта и предприемачеството за екологично-устойчиво развитие.

Всички участници-партньори са 40 на брой и те ще работят за насърчаване на европейското сътрудничество чрез динамичен семинар, където от една страна ще бъде стимулирано у по-младите аналитичното мислене и демократичното участие в гражданското общество и, от друга страна, самокритиката на държавните институции в отношенията им с младите хора. Ще бъдат ангажирани още експерти в практическото обучение, които ще изведат на лице индивидуалните очаквания и компетенциите на участниците с помощта на динамични занимания, ролеви игри и други колективни дейности, които ще спомогнат за сътрудничество и бъдещи проекти в рамките на Програма „Младежта в действие”.

Семинарът ще бъде добър повод за сравнение на различни стратегии за по-добро участие в местни и световни политически обсъждания. Ще бъде предоставена подкрепа на участниците да работят заедно за мултинационални проекти и също така да използват знанията, придобити от семинара в тяхната всекидневна работа.

Снимки от събитието

Финансираща програма

Youth In Action

Водеща организация

Legambiente Trani

Място на провеждане

Трани, Провинция Бат, Италия

Период на провеждане

12.10.2011 - 17.10.2011

Партньори

Italy
Provincia Bat
Bulgaria
Sdrujenie Nadejda-CRD
Turkey
Marmara Educators Association и Pendik Municipality – Youth Council
Malta
Youth Empowerment Centre di Birkikara
Poland
Sensu Stricto Association
Romania
Art Fusion и Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Hargita (Distretto di Hargita-Transilvania)
Slovenia
Municipality Kamnik
Germany
Steinbeis Innovation Centre „European Project”
Greece
Youth Information Center of Evosmos
France
EMAJ Magazine
UK
ACT
Slovakia
Studentska rada strednych skol
Belgium
Vermeylenfonds
Spain
Instituto Nacional de Estadística INE
Finland
Youth organizatin of Elsinki Alliance ry
Latvia
Youth Concil Ogre Country
Estonia
NGO European Movement Estonia/EURO<26
Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union