Проект „Making It Easy“

Трани, Провинция Бат, Италия

Раждането на нова област в Южна Италия, Провинция Андриа-Брлета-Трани, където ще се проведе проектът, дава възможност за 4 дни размисъл върху възможностите, предлагани от сътрудничеството между институциите – държавните структури и неправителствените организации с особен акцент върху годишните приоритети на програмата „Младежта в действие” (Youth In Action – YIA): безработицата и младежката мобилност, творчеството, таланта и предприемачеството за екологично-устойчиво развитие.

Всички участници-партньори са 40 на брой и те ще работят за насърчаване на европейското сътрудничество чрез динамичен семинар, където от една страна ще бъде стимулирано у по-младите аналитичното мислене и демократичното участие в гражданското общество и, от друга страна, самокритиката на държавните институции в отношенията им с младите хора. Ще бъдат ангажирани още експерти в практическото обучение, които ще изведат на лице индивидуалните очаквания и компетенциите на участниците с помощта на динамични занимания, ролеви игри и други колективни дейности, които ще спомогнат за сътрудничество и бъдещи проекти в рамките на Програма „Младежта в действие”.

Семинарът ще бъде добър повод за сравнение на различни стратегии за по-добро участие в местни и световни политически обсъждания. Ще бъде предоставена подкрепа на участниците да работят заедно за мултинационални проекти и също така да използват знанията, придобити от семинара в тяхната всекидневна работа.

Снимки от събитието

Финансираща програма

Youth In Action

Водеща организация

Legambiente Trani

Място на провеждане

Трани, Провинция Бат, Италия

Период на провеждане

12.10.2011 - 17.10.2011

Партньори

Италия
Provincia Bat
България
Сдружение „Надежда – ЦРД”, Столична община – Дирекция „Превенция, Интеграция, Спорт и Туризъм”
Турция
Marmara Educators Association и Pendik Municipality – Youth Council
Малта
Youth Empowerment Centre di Birkikara
Полша
Sensu Stricto Association
Румъния
Art Fusion и Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Hargita (Distretto di Hargita-Transilvania)
Словения
Municipality Kamnik
Германия
Steinbeis Innovation Centre „European Project”
Гърция
Youth Information Center of Evosmos
Франция
EMAJ Magazine
Англия
ACT
Словакия
Studentska rada strednych skol
Белгия
Vermeylenfonds
Испания
Instituto Nacional de Estadística INE
Финландия
Youth organizatin of Elsinki Alliance ry
Латвия
Youth Concil Ogre Country
Естония
NGO European Movement Estonia/EURO<26
Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union