Youth Work Hero's Journey - 1 част

1ва седмица онлайн обучение

Youth Work Hero’s Journey – 1 част

Миналата седмица нашите партньори от Curba de Cultura, Румъния бяха домакини на първия модул от онлайн курса за младежки работници, базиран на теорията за Monomyth на Joseph Campbell’s. Участниците прекараха дни, натоварени с открития, нови познанства, истории и герои. Всеки от участниците имаше възможността да се види като главен герой в собствения си живот, така че защо да не предложи възможности на младите хора?

♀️ ♂️ Тази седмица всеки от участниците ще има време да интервюира млади хора и да открие какви са техните реални нужди и интереси, а от следващата седмица ще се върнем в най-новия синхронен онлайн режим. Заедно с младежки работници от 10 държави в Европа, ние изграждаме вдъхновяващи истории и сценарии в подкрепа на процеса на обучение и личностно развитие на младите хора.

От името на български партньори изпратихме 5 участници, които наистина се насладиха на преживяването!

Youth Work Hero’s Journey [2019-3-RO01-KA105- 078108] е международен проект, съфинансиран чрез програмата Еразъм + на Европейския съюз!

Останете на линия, ще се върнем с новини за последните стъпки от нашето Heroes Journey!

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union