On Stage Goes Off Stage – Покана към участници

08.05.2018

Сдружение "Надежда-ЦРД" започва изпълнението на проект "On Stage Goes Off Stage" по програма "Еразъм+" по КД1 в сектор „Младеж“ - Образователна мобилност за младежи и младежки работници. Обучението ще се проведе в периода 8 - 16 май 2018г. в Банско, България. Проект "On Stage Goes Off Stage" създава възможност на младежки работници и експерти в областта на ...

Share and Link Education and Practice

08.07.2017

Как да направите ученето по-ефективно? Как да включвате неформалните образователни методи във формалното образование? Отговорите на тези въпроси търсеха 25 младежки работници, представители на различни образователни институции и неправителствени организация от шест държави – Латвия, Австрия, България, Румъния, Словения и Турция в рамките на проекта "Share and Link Education and Practice" ( No 2017-1-LV02-KA105-001601). Те ...

Making It Easy

12.10.2011

Раждането на нова област в Южна Италия, Провинция Андриа-Брлета-Трани, където ще се проведе проектът, дава възможност за 4 дни размисъл върху възможностите, предлагани от сътрудничеството между институциите – държавните структури и неправителствените организации с особен акцент върху годишните приоритети на програмата „Младежта в действие” (Youth In Action – YIA): безработицата и младежката мобилност, творчеството, таланта ...

ВИЖТЕ ОЩЕ

Интеграция без граници

01.10.2011

Част от социалната дейност на Сдружение „Надежда – ЦРД” е работата по социално-насочени проекти. В края на 2009г. Сдружение „Надежда – ЦРД” подготви проектно предложение „Интеграция без граници” с партньорската подкрепа на Фондация „Милениум”, Шуменски университет, СОУ „Бачо Киро” гр. Павликени, СОУ „Филип Сакеларевич” – гр. Свищов, СОУ „Ангел Каралийчев” -  гр. Стражица, СОУ „Николай ...

ВИЖТЕ ОЩЕ

Вълшебството на традициите

01.05.2011

Particip’Art

09.10.2010

Проектът „Particip`art” представляваше среща на няколко организации от страната и други организации от чужбина и обучение на младежи за работа в мрежа за осъществяване на бъдещи партньорства. Благодарение на създадените контакти Сдружение „Надежда – ЦРД” и в момента осъществява партньорства и кандидатства по проекта. Снимки от събитието

ВИЖТЕ ОЩЕ

Да надникнем в града си

01.05.2010

Step Into Stage – Take Action

13.02.2010

Снимки от събитието

ВИЖТЕ ОЩЕ

Училище за свободното време

05.10.2009

Проектът „Училище за свободното време” има за цел да създаде възможности за осмисляне на свободното време на децата. В проекта ще се включат общо 1500 деца от първи до дванадесети клас, които посещават дейностите на Столичен център за работа с деца и  ученици от училищата – партньори по проекта. Дейностите включват разработване на методология за ...

ВИЖТЕ ОЩЕ
Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union