InclusiOFF - Let's Turn It On - Учебна визита

Учебна визита

InclusiOFF – Let’s Turn It On – Учебна визита

Днес участниците от проекта посетиха Център за изкуства, култура и образование “София” – образователна институция, която изпълнява дейности в подкрепа на личностното развитие на децата и младите хора от Столична община. Участниците имаха възможност да научат в дълбочина за мисията на Центъра, ежедневната работа, предизвикателствата и различните измерения на социалното включване, които се прилагат. Прекрасните млади хора на Центъра направиха истинско шоу за гостите. Това беше първата среща от този род в тази пандемична ситуация.


Сега е време за разходка в София.

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union