Учеща общност за дигитална младежка работа

Покана към потенциални участници

Учеща общност за дигитална младежка работа

Покана за създаването на Учеща общност
за дигитална младежка работа

КА2 – Strategic Partnership – AlwaysOn for Youth

2020-3-RO01-Ka205-094830


Вие сте младежки работник или учител, който се интересува от дигитална младежка работа, дигитална безопасност и приобщаване?

Работите ли с уязвими млади хора или имате намерението да започнете?

Интересувате ли се да се присъедините към повече от 100 младежки работници от Европа и целия свят и да научите за дигиталната младежка работа, включване и безопасност?

Притеснявате ли се от (не)хуманните технологии, дийп фейк, дигитална безопасност за младите хора и младежките работници?

Имате ли нужда от качествени инструменти, които да могат да се използват и разбират лесно?

Присъединете се към Учещата общност за дигитална младежка работа – европейска мрежа от отдадени младежки работници, желаещи да научат повече за дигиталната младежка работа, дигиталната безопасност и приобщаване.

Учещата общност за дигитална младежка работа е създадена в рамките на стратегическо партньорство за младежи “#AlwaysOn for Youth”, което се изпълнява между април 2021 – април 2023 от Federația Young Men’s Christian Associations România (YMCA România) като координатор, Young Initiative Association (AYI), Sdrujenie “Nadejda-CRD”, The Coordinating Committee for International Voluntary Service и Alliance Europeenne des YMCA (YMCA Europe), като партньори. Проектът е съфинансиран по програмата Еразъм+ на Европейския съюз.

Целта на проекта е да се увеличи капацитетът на младежките организации от Румъния, Франция, България, Белгия и федеративните мрежи на партньорския консорциум да обслужват младите хора (включително уязвимите младежи) обширно и интензивно чрез дигитална младежка работа, дигитално включване и дигитални практики за безопасност.

Повече информация за проекта:


http://www.nadejda-crd.com/alwaysonforyouth-media/


Накратко за Учещата общност за дигитална младежка работа


Какво възнамеряваме да направим: да създадем и развием съвместно учебно пространство, фокусирано върху дигиталното включване и дигиталната младежка работа, свързващо младежки работници от Европа, заинтересовани да научат повече по тези теми чрез споделяне на най-добрите практики и истории, научаване на нови инструменти, повишаване на капацитета и компетенциите на участващите младежки работници и организации.

Искаме да насочим вниманието към огромната работа и подкрепа, предоставяна от младежките работници на младите хора в цяла Европа, като подчертаваме как тази подкрепа е предизвиквала и подпомагала младите да разгърнат своя потенциал и да доведат до промяна в местните общности чрез водени от младежите социални действия, както по време, така и след пандемията.
Заедно искаме да анализираме новия работен контекст и да адаптираме и обновим нашите подходи и инструменти за предоставяне на качествена дигитална младежка работа, както и да дадем възможност за дигитално включване.


Теми:
= Дигитална младежка работа
= Дигитално включване
= (не)хуманни технологии
= Дийп фейкс
= Дигитална безопасност за млади хора и младежки работници
= Поверителност и т.н


За кого е тази общност?

100+ младежки работници, заинтересовани да развият своята дигитална младежка работа и умения за дигитално включване от европейските страни (Участниците могат да бъдат младежки работници, социални асистенти, учители, психолози, координатори на доброволци, мениджъри на младежки центрове и др.).


Какъв ангажимент се очаква?

Членовете на общността ще бъдат активно включени във всички етапи на проекта и консултирани, но също така ще имат възможност да присъстват на виртуални сесии за съвместно създаване. Общността ще бъде фасилитирана от партньорския консорциум, за да поддържа активно ангажирана с помощта на дигитални инструменти.
Ангажираността към общността и включването в сесиите е в рамките на 2 години. От членовете ще се очаква регулярно да влизат в платформата, да споделят опит или въпроси и когато имат възможност да се включват в някои от (онлайн) събитията на общността.


Критерии за включване:

= Минимално ниво на разбиране на писмен и говорим английски език;
= Мотивация за научаване повече за дигиталната младежка работа, дигитална безопасност, дигиталното включване и за подобряване на личните и професионални компетенции;
= Капацитет и интерес за мултиплициране на практики на местно / национално / международно ниво;
= Ангажираност за активно участие в дигиталната общност по време на проекта;
= Готовност за участие в широкомащабна международна мрежа, споделяне и учене, съвместно създаване и даване на обратна връзка.Възрастова граница: 18+

— Младежките работници от цяла Европа са добре дошли да кандидатстват и да бъдат част от тази общност.

— Равни шансове и принципи без дискриминация – насърчаваме младежките работници и представителите на младежките организации от и с всякакви среди (селски / градски), от големи или малки организации, насочени към младежки работници, които работят с уязвими млади хора.

— Няма изискване за професионални младежки работници (напр. Доказан чрез сертификат). Моля, третирайте определението за младежки работник във възможно най-обширното значение и приложимо във вашия контекст – стига да работите или подпомагате обучението и развитието на младите хора във вашата общност или организация.


10 причини да бъдете част от Учещата общност за дигитална младежка работа? Какви са ползите?


  1. Ще имате възможност да се включите активно в създаването на проучване за „Оформяне на дигиталното включване и безопасност в постпандемичен свят“ – като участвате във въпросници, интервюта и виртуални лаборатории, за да идентифицирате нововъзникващите тенденции и промени, донесени от пандемията, които се отнасят към дигиталното включване на младите хора – възможности и предизвикателства, тенденции на цифрова безопасност и благосъстояние;
  2. Ще имате информация за нововъзникващите тенденции и нужди на младите хора, включително най-новите тенденции като зависимост от социалните медии, дийп фейкс, безопасност на дигиталното включване, поверителност и т.н .;
  3. Ще имате възможност да разберете по-добре „какво работи“ и кое не, когато става въпрос за очакванията около дигиталното включване и младежката работа, и да приложите и прехвърлите тези знания във вашите собствени организационни или общностни практики;
  4. Ще имате шансът да учите и споделяте в много разнообразна европейска мрежа, да подобрявате своите езикови умения и компетенции като професионалисти, работещи с млади хора.
  5. Ще имате шансът да се включите в процесите на творческо и дизайнерско мислене, тестване и обратна връзка за игровите инструменти, създадени по време на проекта.
  6. Ще имате достъп от първа ръка до MOOC курса по дигитално включване и безопасност, създаден в проекта, и ще имате възможност да предложите подобрения преди стартирането му.
  7. Ще имате възможност да бъдете избрани за участие в обучителния курс по проекта, който ще се проведе през септември 2022 г. в България.
  8. Ще бъдете по-подготвени да използвате нови и ефективни дигитални инструменти, които включват млади хора в творчески и полезни дейности за интеграция в новото общество и новия пазар на труда.
  9. Ще имате достъп до работещи инструменти и методи, за да насърчите младите участници да изследват нови преживявания и да ги подкрепите да се адаптират към трудни ситуации.
  10. Ще имате шанса да бъдете част от екип, който оформя бъдещето на дигиталната младежка работа, създавайки приятелска, вдъхновяваща и забавна среда.


Индикативен календар на дейностите:

Общността за дигитална младежка работа ще участва активно в дейностите по проекта между юни 2021 г. – юни 2023 г. Очакваме редовни 1-2-часови срещи (веднъж на всеки 1-2 месеца).

Срокове за процеса на подбор:
Регистрация / кандидатстване
– до: 06.06.2021
Изборът ще бъде направен от комисия, сформирана от 1 представител от всеки партньор: до 10.06.2021 г.
Съобщение за избраните младежки работници: 12.06.2021


За повече информация:

Project manager: Alina Violeta Pop, Federația YMCA Romania, Tel: +40723278437, Email: alina.ymca(@)gmail.com
Young Initiative, Romania, Razvan Sassu, e-mail: razvan.sassu(@)younginitiative.org
YMCA Europe, Belgium – Marius Pop, e-mail: marius(@)ymcaeurope.com
CCIVS, France – Victoria Lovelock, e-mail: secretariat(@)ccivs.org
Sdrujenie Nadejda-CRD, Bulgaria – Dilyana Vuchkova e-mail: nadejda.projects(@)gmail.com


Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява вижданията само на авторите и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в нея информация.

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union