#AlwaysONForYouth Среща 2

Meeting 2

#AlwaysONforYouth – Среща 2

Преди броени дни екипът на проект #AlwaysON for Youth проведе поредната си среща за да дискутират помежду си как да надградят предлаганите услуги за млади хора (в т.ч. от уязвими групи) широко чрез дигиталната младежка работа, дигиталното включване и цифрови практики за безопасност. 💻


На дневен ред за теми като публикуването на покана за създаването на Учеща общност за дигитална младежка работа, насочена към младежки работници и младежки лидери от цяла Европа, създаването на комуникационен план на проекта и провеждането на първата международна среща, която ще се проведе на живо между 21 и 23 юни 2021 в Бая Маре, Румъния.


👀 Следвайте ни, за да разберете първи за поканата за създаване на Учещата общност за дигитална младежка работа за младежки работници!

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union