#AlwaysONForYouth

Начало

#AlwaysONForYouth Началото

Днес е денят! Денят на началото на нашия проект #AlwaysONForYouth! С най-голямо удоволствие искаме да Ви съобщим, че днес е официалната дата, на която започваме нашето 2-годишно пътуване по проект #AlwaysONForYouth – Стратегическо партньорство за иновации по програмата Еразъм+.

Партньорския консорциум се състои от организациите YMCA Romania, YMCA Europe, Coordinating Committee for International Voluntary Service – CCIVS, Asociatia Young Initiative и Сдружение “Надежда-ЦРД”, които ще работят за повишаване на капацитета на младежките организации и такива, които работят с млади хора в Европа, как да подпомогнат младите хора (и по-специално тези от маргинализирани групи) чрез темите за дигиталната идентичност и благосъстоянието, дигиталната младежка работа и дигиталното включване – БЕЗ прекъсване по време на трудни моменти. 

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union