InclusiOFF - Let's Turn It On Покана

Покана за набиране на участници

InclusiOFF – Let’s Turn It On – Покана

🎯🆙 България бъде домакин на ПЪРВОТО обучение по проект InclusiOFF – Let’s Turn It On.🔛
Ще посрещнем група от младежи и младежки работници, които ще се докоснат до различни методи, които са насочени към повишаване на чувствителността към социалното приобщаване – 🎭 Форум театър🎭👓 Жива библиотека 📖 и 🦸 Улични акции 🦸‍♀️.

Основната цел на проекта е да овласти млади хора и тези от маргинализирани групи като предложи възможности за развитие на техните умения за създаване и провежданe на образователни дейности, насочени към намаляване на дискриминацията и социалното изключване, както и умения за застъпване на политики за социално включване на местно ниво. Всичко това с цел да трансформират своите общности в приобщаващи и оспорващи дискриминацията.

Проектът предлага интегриран подход към социалното приобщаване, като предоставя на младежките работници компетенции да решават проблема както на индивидуално ниво, чрез неформално образование, така и на институционално ниво, чрез повишаване на осведомеността и застъпничество.Обучението ще се проведе на живо в периода: 🗓🔜 07 – 16 май 2021 година в 🏡 Хотел Банкя Палас, гр. Банкя.
Обяваме последна възможност за включване в обучението за български участници! Пишете ни! 📨 на nadejda.projects@gmail.com

КАНДИДАТСТВАЙ ТУК

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union