„Център за социална рехабилитация и интеграция”

за деца и възрастни

Сдружение „Надежда – ЦРД” развива дейността „Център за социална рехабилитация и интеграция” за деца и възрастни от 2009г. въз основа на получен лиценз №0448 от 30.07.2009г. от Държавната агенция за закрила на детето и след регистрация в единния Регистър на Агенцията за социално подпомагане за предоставяне на социални услуги – „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца” – Удостоверение №179-01/01.09.2009г. и „Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни” – Удостоверение №179-02/01.09.2009г.
За осъществяване на дейността на „Център за социална рехабилитация и интеграция” първоначално Сдружението привлече специалист – психолог, който през 2009 и 2010г. два пъти в седмицата предоставяше безплатни консултации на родители и деца. Неговата задача бе провеждане на индивидуални психологически консултации с цел психологична рехабилитация с деца; провеждане на психологически консултации с родители с цел подпомагане на психологическата рехабилитация и интеграция на деца; водене на специфична методика на работа спрямо индивидуалните нужди на обекта на психологична рехабилитация и интеграция; оформяне на лично досие на лицата, с които се провеждат психологически консултации с цел психологична рехабилитация; разработване на индивидуален план според възрастта, степента и спецификата на дефицита, характера и темперамента на лицето, обект на психологическата рехабилитация.
Консултативната и терапевтична работа бе насочена предимно към справяне със социалната адаптация при деца на възраст между 9 и 12 години. Като често срещани проблеми бяха отчетени обучителни затруднения, затруднения в комуникацията и проблеми със самооценката. Част от посещенията на децата бяха осъществявани заедно с техните родители.
Сдружение „Надежда – ЦРД” обединява усилията си за осъществяване на дейността на „Център за социална рехабилитация и интеграция” с помощта на педагози от Столичен център за работа с деца. Деца, посещаващи Центъра, бяха обект на психологически консултации. С помощта на арт-терапия и психологически консултации, децата промениха своето поведение в кратък период от време. Децата имат възможност да се занимават с музикални, театрални и танцови форми, изобразително и приложно изкуство.
През 2010-2011 учебна година Сдружение „Надежда – ЦРД” заедно със Сдружение „Педагогика без граници” обединиха усилията си за осигуряване на средства и специалисти за работа с 12 деца от Дом за деца и юноши, лишени от родителска грижа„Асен Златаров”. Децата посещават два пъти седмично занимания по народни танци и изобразително изкуство на Столичен център за работа с деца. За тях бяха осигурени материали, организирани изяви и децата получиха награди за отлично участие през учебната година.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union