Опит в разработването на проекти

Опит в разработването на проекти

Сдружение „Надежда – ЦРД” подготвя проектни-предложения и кандидатства по регионални, национални и международни програми за получаване на финансова помощ. Организацията има опит в изготвянето и провеждането на проекти по следните програми и схеми за финансиране:

Регионални:
  • Програма „Спортни, младежки и детски дейности” към Столичен общински съвет
  • Столична програма „Култура”
Национални:
  • Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
  • Оперативна програма „Регионално развитие”
  • Оперативна програма „Административен капацитет”
Международни:
  • Програма „Младежта в действие” – 2007 – 2013г.
  • Програма „Младеж” – до 2007г.
  • Програма „Учене през целия живот” – подпрограма „Грундвиг”
За повече информация посетете раздел „Проекти

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union