НОВИНИ

В подкрепа на Столичен център за работа с деца (СтЦРД)

Сдружение „Надежда – ЦРД” предоставя своята институционална подкрепа и съдействие за подпомагане дейността на Столичен център за работа с деца. Сдружението ежегодно организира празници, тържества, концерти, спектакли, изложби за талантливите деца, посещаващи дейностите на СтЦРД. Концерти, спектакли, празници Изложби Летен градски лагер

Опит в разработването на проекти

Сдружение „Надежда – ЦРД” подготвя проектни-предложения и кандидатства по регионални, национални и международни програми за получаване на финансова помощ. Организацията има опит в изготвянето и провеждането на проекти по следните програми и схеми за финансиране: Регионални: Програма „Спортни, младежки и детски дейности” към Столичен общински съвет Столична програма „Култура” Национални: Оперативна програма „Развитие на човешките ...

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union