ЗА КОНТАКТИ

Свържете се с нас!

Сдружение ``Надежда – ЦРД``

ул. ``Свети Никола Нови`` №22

ТЕЛЕФОН/ФАКС

тел. 02/936 04 02
факс: 02/936 07 67

EM@IL

ФОРМА ЗА КОНТАКТИ

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union