Надежда – ЦРД

ЗА СДРУЖЕНИЕТО

Сдружение „Надежда – ЦРД” е неправителствена организация, регистрирана в обществена полза по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Организацията работи за насърчаване и подпомагане развитието на деца, младежи и възрастни в областта на образованието, културата, науката, социалните и общественополезни дейности.

Сдружението е регистрирано през 1998г. като родителска организация, настоятелство към ЦПЛР Център за изкуства, култура и образование „София“ (правоприемник на Столичен център за работа с деца). Помещава се в сградата на Центъра, филиал „Надежда” на улица „Свети Никола Нови” 22, в гр. София.

Сдружение „Надежда ЦРД” обединява усилията на родителите за набирането на средствата и създава условия за организиране на свободното време на децата и техните семейства. Сдружението набира средства чрез дарения, спонсорство, търговска дейност и други с цел подпомагане творческите дейности на децата на ЦПЛР Център за изкуства, култура и образование „София“, техните изяви, организиране на празници, фестивали, участието им в различни форуми. Чрез набраните от него средства Сдружението закупува материали за работата на творческите форми, офис консумативи,  аудио-визуална техника, озвучителна техника и други.

От 2006 година Сдружението активно изпълнява проекти по различни национални и международни програми в областта на образованието, културата, изкуствата, социалните и общественополезни дейности. Сдружението целенасочено развива своята дейност с включването на неформалното образование като метод за  учене.

В областта на младежките дейности се стреми да създава условието за развитие на личностния потенциал на младите хора като развива тяхната мотивация, критично мислене, ценности на съвременното европейско общество, доброволчество, както и актуални младежки политики. Организацията вярва, че неформалното образование създава уникални възможности за обучение, които водят до социална промяна в обществото.

В областта на работа с възрастните Сдружението представя различни образователни програми, организира и провежда дискусии, конференции, семинари с учители и родители.

Управителен съвет:

Милена Костадинова
Председател на Управителния съвет

Искрен Петков
Член на Управителия съвет

Рашед Рашед
Член на Управителия съвет

Служители:

Мария Владова

Снежана Милушева

Експерти в сферата на образованието:

Марияна Тафрова

Диляна Вучкова

Марияна Георгиева

Йордан Танковски

Милена Ленева

Магдалена Ангелова

Цвете Лазарова

Ирина Денчева

Сдружение „Надежда-ЦРД“ обединява усилията на родители, педагози, общественици, бизнесмени и организации за възпитанието, образованието, културното и личностно израстване на децата и младите хора.

КЪДЕ СЕ НАМИРАМЕ?

СЕРТИФИКАТИ

Сдружение “Надежда-ЦРД” притежава сертификат по БДС EN ISO 9001:2015 за организиране на публични събития, семинари и конференции, обучения, квалификационни дейности и консултации, управление на проекти.

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union