В подкрепа на ЦПЛР ЦИКО София

обществено-полезна дейност

В подкрепа на Център за изкуства, култура и образование “София”

Сдружение „Надежда – ЦРД” предоставя своята институционална подкрепа и съдействие за подпомагане дейността на Център за изкуства, култура и образование “София”. Сдружението ежегодно организира празници, тържества, концерти, спектакли, изложби за талантливите деца, посещаващи дейностите на Центъра.

  • Концерти, спектакли, празници
  • Изложби
  • Летен градски лагер
Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union